Novi grad novi broj

tamo gde bolu mesto nije

još po sebi tvoje prste osećam