Na parkingu lišće sa neba
podseća na suvišnost automobila

U torbi vino sa Sicilije
podseća na suvišnost traženja

smisla

dana na biciklu
jednog puta

između
puta pet