Pokušaji apoteoza
onih čija nauka ide do tačke gde počinje istina
podsećaju
da farmacija ne može u kod biljne apoteke
cvetne livade nad kojom bumbari plešu
etrom
koji ispira brendove
rastvara strahove
običnih neobičnih
koji neće postati
jer
savršenstvo je nedodirljivi dodir
pesme
u vertikali