Prva i poslednja
stoji
nada se
izmišlja
rastvara
peva

Došla
da postane
opstane
stane
na bezgraničnom prelazu
u Istinu

zaborav zabrane
Nemoguće
zapisano u
pre i posle
svega
u svemu