Roboti
odredili „humanitarnu pauzu”
eliminisanja
bića
živih

Gaza je vrsta zavoja
za rane

Humanitarna pauza
je milosrđe
Zatvora
obojenog
duginim bojama

koje ne leče
rane

Ranjavanje
je milosrđe
Vladavine prava
kojom vlada
Nepostojeći

strah
od rana

koji hoće
ne može ne može
u one
koji vide kroz Milosrdnog
zbog rana zbog rana