Mali autonomni kulturni centri

služe velikoj kulturi ograda

duginih boja

dok obojene revolucije ružnih bogataša

brišu šarenilo života

Zapade

ugasi se

trilateralno

potoni

u kokakolu

jer plakao nisi nikada