Grem
Grem

Levo
Levo

To je zgoraj
Gor

Kjer se ne vidi
Ne vidijo

Reči
Reči različne

Izginile

Kar ne vidim je pomembno
Zaradi nepomembnosti