Tokovi
Slapovi
Hitrost je počasna
pošastna
slastna

Krog je napol
Krožiti je dihati
okrog
okoli
nikoli

Povezave so
razvezane
zveze z
zvezdami
v morju