Dolazim za pet minuta

koji su delovi večnosti

koji su delovi

koji su

koji

ko

k