Rascvetalih božura
rascvetalih borova
rascvetalih detelina
mirisi
miluju
mir

Boje neba
boje šume
boje plaže
mešane
milinom
mora

Pesma ptica
pesma bumbara
pesma talasa
mekano
mazi
mrak

Zaboravljeno pamćenje
zaboravljeno ne
zaboravljeno sve
memorisano
majčinim
mlekom

Posle potopa