Napisao sam pesmu
Pesma je napisala mene
Napisali smo se
da bi se ispisali
da bi se upisali
da se ne prepišemo
a da se zapišemo
jedno u drugo