Danas sam ukinuo šengen
sve rampe su otvorene
mahnuo kroz prozor
pogledao prema gore uzeo vazduh
bez dozvole

Danas sam se potpisao na tvoju kožu

Ostala je samo
molitva