Danas sam ukinuo šengen

sve rampe su otvorene

mahnuo kroz prozor

pogledao prema gore uzeo vazduh

bez dozvole

Danas sam se potpisao na tvoju kožu

Ostala je samo

molitva