Na čarobnom bregu
zasedaju digitroni
članovi upravnog odbora
Banke

Na čarobnom bregu
misle
da upravljaju
donjim svetom

Na čarobnom bregu
pune litijumske baterije
za pohode
na gene

Na čarobnom bregu
engleski nemački francuski
fond reči manji od kamatne stope
na štednju

Na čarobnom bregu
veštačka inteligencija
sprema vradžbine
zvane direktive

Na čarobnom bregu banketi
dok ih hranimo

Gle
na čarobnom bregu nema nikog
a u ovoj strofi
Banka bankrotira