Sodobne scenske prakse onkraj statusa razlike

Izhodišče: trk heterogenih elementov Hibridizacija med formami, podobami in pomeni povzroči začasno vizualno, scensko, telesno in drugače izraženo povezavo prostor-čas-podoba, oziroma osvetli določeno vzročno-posledično konotacijo (situacijo). V tej ustvarjalni...

“Država je človekova temnica”

Letošnje 62. Sterijino pozorje, še vedno ključni gledališki festival področja ex-YU, je zaznamovala mešanica velikih formatov, ki ponavadi ne prestopajo mej pričakovanega, in sicer pogosto zanimivejših, manj konvencionalnih uprizoritev. Izpostavljam tri, ki so si v...

Razpoke in tenzije sistema

Filmski opus Jožeta Babiča v tem prispevku ni predmet analize, temveč močan generator pogleda na problematike, ki jih obravnava. Njegova avtorska gesta vztrajno in pogumno komentira stvarnost zatiranja, ki izhaja iz korupcije velike ideje o enakosti, ideje komunizma....

Temu se ne da ubežati

Medtem ko garajo po dvanajst ur na dan, delavci v tekstilni švic fabriki na Kitajskem ponavljajo korporativno mantro “Kvaliteta – disciplina – enotnost”. Naredili bodo vse za boljše življenje svojih otrok, če že ne morejo spremeniti lastnega....

Zev, ki zamaje institucijo. Nemi lik v utopiji performansa

Manifestacije nemosti v aktualni kapitalistični mizansceni, ki prek mehanizmov upravljanja, nadzora, administriranja, klasifikacije in selekcije vzdržuje in spodbuja status razlike, beremo kot posledico depolitizacije življenja, v performansu pa lahko pomenijo upor...