Riba
ima krila
ptica
u vodi

U vazduhu
ptica
riba
krilа

U udahu voda
u vodu izdah
svaki zamah
ptica