Film Boj za, ki izhaja iz občutljivega konteksta zasedbe ploščadi pred ljubljansko borzo leta 2011/2012 spodbuja kronično potrebo po premisleku vloge, smisla in spektakelskih konotacij (dokumentarnega) snemanja in reprodukcije montiranih posnetkov. Članek med drugim odpira vprašanja obskurnosti kamere v protestu ter posledic zgodovinjenja, avtorstva, produkcije podob in kulturalizacije protesta, v želji, da bi nakazal možne poti samoorganiziranih načinov filmskega ustvarjanja ter opozoril na paradoks ukinitve filma zavoljo filma kot politike.

Ključne besede: camera obscura, estetizacija, festivalizacija, libido upora, samoorganizacija, spektakel, status razlike, zasedba, zgodovinjenje.

Preberite celotno besedilo Upor v spektaklu, spektakel v uporu. Primer Boj za (.pdf).

…………………

Boj za. Scenarij in režija Siniša Gačić. 2014, DCP, 1.85, barvni, 85′.
Članek je prvič objavil KINO! Objavil ga je tudi Mediantrop – regionalni časopis za medije i kulturu.

Če želite podpreti Performans, uporabite spodnje povezave za vašo donacijo.

Resistance in the Spectacle, the Spectacle within Resistance.
The film example: A Fight For

Abstract

Film A Fight For, arising from the delicate context of the occupation of the plato in front of Ljubljana Stock Exchange in years 2011/2012, encourages chronic need to think the role, the meaning and the spectacle-based connotations of (documentary) recording and reproducing of edited records. The article among others opens questions of obscurity of camera within protest, and consequences of historisation, authorship, production of images and culturalisation of protesting, wishing to indicate possible ways of self-organised film making and warn about the paradox of abolishing film for the sake of film-as-politics.

Key words: aestheticisation, camera obscura, festivalisation, historisation, libido of resistance, occupy, self-organizastion, spectacle, status of difference.