Dodirom
pogledom
stomakom

Vazduhom
vodom
ognjem

Dole
dole
dole

Ćuteći
žmureći
trčeći

Ipak se ne okreće
vakuum farsa
gravitacija farsa

Bilo gde nigde ovde

Pesma
glasna
tišina