Pokušaji apoteoza

onih čija nauka ide do tačke gde počinje istina

podsećaju

da farmacija ne može u kod biljne apoteke

cvetne livade nad kojom bumbari plešu

etrom

koji ispira brendove

rastvara strahove

običnih neobičnih

koji neće postati

jer

savršenstvo je nedodirljivi dodir

pesme

u vertikali