Gde gde kuda
kuda kuda kako
kako kako zašto
zašto zašto

Prvo prvo posle
posle posle uvek
uvek uvek sada
sada sada

Nikad nikad nikako
nikako nikako nekad
nekad nekad uvek
uvek uvek

Ispod ispod kroz
kroz kroz oko
oko okolo tamo
tamo tamo

Brzo brzo levo
levo levo gore
gore gore preko
preko preko

Prođi prođi preskoči
preskoči preskoči idi
idi idi dalje
dalje dalje

Toplije toplije dublje
dublje dublje lepše
lepše lepše slađe
slađe slađe

Mirisi mirisi jezici
jezici jezici prsti
prsti prsti glasovi
glasovi glasovi

Žmureći žmureći žmureći
žmureći žmureći žmureći
žmureći žmureći žmureći
žmureći žmureći