Dan je lep

Kina ima zid

Zid moje sobe je zid njihove sobe

Nežnost je tema ovih dana

meseci

veka

Ja sam tu

baci bočicu tu