Ropstvo napisanih jednakosti
senzorno lišenih
širi se mrežom pete generacije

Filantropi mizantropi
plaćaju večere
botovima

Nekretnina
umesto
pokreta

Uvek si mi draga bila
domovino moja mila