Veliko zatvaranje
velika komisija
odlučila

Privid

Smejemo se

Fascio znači snop

Ko ustvari odlučuje