zapadna kapija je ulaz u istok

istočna je ulaz u zapad

u napad

naše će sjene hodati po beču
lutati po dvoru plašeći gospodu

rekao je gavrilo princip

a ja sam danas reciklirao vazduh

i nastao je jedan oblak

koji je nestao