Zapadna kapija je ulaz u istok

istočna je ulaz u zapad

u napad

Naše će sjene hodati po Beču
lutati po dvoru plašeći gospodu

rekao je Gavrilo Princip

a ja sam danas reciklirao vazduh

i nastao je jedan oblak

koji je nestao