Napisao sam pesmu

Pesma je napisala mene

Napisali smo se

da bi se ispisali

da bi se upisali

da se ne prepišemo

a da se zapišemo

jedno u drugo