Otkrismo da E
nije jednako mc na kvadrat
bežeći od kvantne diktature
autoputem ka nigde
stigosmo do obale
na kojoj rastu urme
na kojoj rastu urme

Dosada je stvar pristanka

Svaku shizmu
u pesmu
nesvesnog
na javi

Koliko je bilo čega
u bilo čemu bilo gde
toliko je ničeg nigde
nikada ikada

Zaboravljeno pamćenje
je jedino sada
u kome možemo biti
zajedno