I-gru pre-sto-la gle-da-o ni-sam.

Nije pitanje da l’ želiš, pitanje je da li smeš*
engleski da zaboraviš.

*Mimi Mercedez