Sodobne scenske prakse onkraj statusa razlike

Izhodišče: trk heterogenih elementov Hibridizacija med formami, podobami in pomeni povzroči začasno vizualno, scensko, telesno in drugače izraženo povezavo prostor-čas-podoba, oziroma osvetli določeno vzročno-posledično konotacijo (situacijo). V tej ustvarjalni...

Zev, ki zamaje institucijo. Nemi lik v utopiji performansa

Manifestacije nemosti v aktualni kapitalistični mizansceni, ki prek mehanizmov upravljanja, nadzora, administriranja, klasifikacije in selekcije vzdržuje in spodbuja status razlike, beremo kot posledico depolitizacije življenja, v performansu pa lahko pomenijo upor...

O utelešenju kritike v performansu

Dezidentifikacija so-udeležencev performativne situacije omogoča pretočne variacije telesnih izkustev, ki so osvobojena spon specializacij znotraj “polja performansa” – igralke, kritika, performerja, plesalke, dramaturginje, producenta itd. Ta zelo zahteven položaj...

Čez bodečo žico. Fragmenti o dezidentifikaciji

Odločitev govoriti v koloniziranem prostoru je nuja, ki omogoča, spodbuja in vzpostavlja intervencijo, ki lahko povzroči konflikt tam, kjer je sicer prepovedan oziroma strukturno onemogočen. To je po Jacquesu Rancièru drugo ime za politiko – politiko emancipacije....

Performativne intervencije v estetskem režimu

Kako se umetnost politizira ali pade v pasti estetizacije, ki vodijo v depolitizacijo? Odgovore iščemo med premišljevanjem dveh provokativnih performansov, Tapisoniranega vnebovzetja in Gorečega križa. Primera umeščamo v širši družbeni kontekst, ki ga zaznamuje...