Lutka v nas, idol v njej

Metatehnološke, performativne, spektakelske, shizofrene in transsituacijske konotacije telesa-lutke Prispevek je objavila revija Lutka (št. 60 (2019), str. 38–42), ki jo izdaja Lutkovno gledališče Ljubljana.    Asociacije na lutko: mehanično, robotsko, animirano;...

Kadriranje scene

Tu nas zanima mešanje filmske in gledališke govorice, prehodi med video in uprizorjenimi premičnimi podobami, zanima nas pa tudi (in predvsem) vprašanje, kako v tovrsten miks vstopa oziroma ga soustvarja neki performativ, a to vprašanje naj zaenkrat počaka ob strani....

Čakajoč politično. K protagonizmu v performansu

Če strategija performiranja ni dovzetna za skupno, je njen domet le reprezentativen in ne moremo govoriti o resničnem političnem, ki lahko vznika v performativnem. To odraža tudi trend prizadevanja po soudeležbi gledalcev, toda participatornost sama po sebi še ne...

Sodobne scenske prakse onkraj statusa razlike

Izhodišče: trk heterogenih elementov Hibridizacija med formami, podobami in pomeni povzroči začasno vizualno, scensko, telesno in drugače izraženo povezavo prostor-čas-podoba, oziroma osvetli določeno vzročno-posledično konotacijo (situacijo). V tej ustvarjalni...
Stran 1 od 3123