La marionnette en nous, l’idole en elle

Les connotations métatechnologiques, artistiques, théâtrales, schizophrènes et transsituationnelles d’un corps-marionnette   Quelques associations liées aux marionnettes : le mécanique, le robotique, l’animé ; la symbiose de l’être humain et de la marionnette ;...

The Puppet in Us, the Idol in It

Meta-technological, performative, spectacular, schizophrenic, and trans-situational connotations of the puppet-body   Associations with the puppet: mechanical, robotic, animated; the symbiosis between human and marionette; that which wants to be (or come) alive...

Lutka v nas, idol v njej

Metatehnološke, performativne, spektakelske, shizofrene in transsituacijske konotacije telesa-lutke   Asociacije na lutko: mehanično, robotsko, animirano; simbioza človeka in marionete; kar hoče (za)živeti ali, bolje, se premikati, potencial gibanja brez...

Beyond (Theatre) Institution, towards Self-organization of Production

On Institutionalization The assumption that institution is on one side and non-institution on the other might make sense only on the first sight. It is not self-evident that non-institutional means per se a situation, relationship or constellation that is politicized...

Čakajoč politično. K protagonizmu v performansu

Če strategija performiranja ni dovzetna za skupno, je njen domet le reprezentativen in ne moremo govoriti o resničnem političnem, ki lahko vznika v performativnem. To odraža tudi trend prizadevanja po soudeležbi gledalcev, toda participatornost sama po sebi še ne...

Težave z institucijo. K samoorganizaciji produkcije. Skica.

Predpostavka, da je institucija na eni strani, neinstitucija pa na nasprotni, drži le na prvi pogled. Prav tako ni samoumevno, da neinstitucionalno že samo po sebi pomeni neko situacijo, razmerje ali konstelacijo, ki bi bila politizirana v nehierahičnem kontekstu...