La marionnette en nous, l’idole en elle

Les connotations métatechnologiques, artistiques, théâtrales, schizophrènes et transsituationnelles d’un corps-marionnette Quelques associations liées aux marionnettes : le mécanique, le robotique, l’animé ; la symbiose de l’être humain et de la marionnette ; ce qui...

Čakajoč politično. K protagonizmu v performansu

Če strategija performiranja ni dovzetna za skupno, je njen domet le reprezentativen in ne moremo govoriti o resničnem političnem, ki lahko vznika v performativnem. To odraža tudi trend prizadevanja po soudeležbi gledalcev, toda participatornost sama po sebi še ne...

Težave z institucijo. K samoorganizaciji produkcije. Skica.

Predpostavka, da je institucija na eni strani, neinstitucija pa na nasprotni, drži le na prvi pogled. Prav tako ni samoumevno, da neinstitucionalno že samo po sebi pomeni neko situacijo, razmerje ali konstelacijo, ki bi bila politizirana v nehierahičnem kontekstu...

Sodobne scenske prakse onkraj statusa razlike

Izhodišče: trk heterogenih elementov Hibridizacija med formami, podobami in pomeni povzroči začasno vizualno, scensko, telesno in drugače izraženo povezavo prostor-čas-podoba, oziroma osvetli določeno vzročno-posledično konotacijo (situacijo). V tej ustvarjalni...

Zev, ki zamaje institucijo. Nemi lik v utopiji performansa

Manifestacije nemosti v aktualni kapitalistični mizansceni, ki prek mehanizmov upravljanja, nadzora, administriranja, klasifikacije in selekcije vzdržuje in spodbuja status razlike, beremo kot posledico depolitizacije življenja, v performansu pa lahko pomenijo upor...

Prispevki Nenada Jelesijevića na RTV Slovenija

Pregled objav v obdobju 2014-2016 Želijo jesti teletino, a ne videti krvi zaklanega teletaOliver Frljić: Naše nasilje in vaše nasilje Radikalizacija mej vzdržljivostiSterijino pozorje 2017, pogovor s programsko selektorico Marino Milivojević Mađarev Oblast se...