The Puppet in Us, the Idol in It

Meta-technological, performative, spectacular, schizophrenic, and trans-situational connotations of the puppet-body   Associations with the puppet: mechanical, robotic, animated; the symbiosis between human and marionette; that which wants to be (or come) alive...

Epika ljubezni

Pogovarjamo se o ljubezni ne da bi izgovorili ljubim te. Pogovor je večplasten, sproža plastenje pomenov in kopičenje asociacij, a hkrati pušča vtis zamaknjene dvodimenzionalnosti, nekakšne shematskosti, skoraj matematičnosti, členitve, ki nas po svoje odmika od teme...

Lutka v nas, idol v njej

Metatehnološke, performativne, spektakelske, shizofrene in transsituacijske konotacije telesa-lutke     Asociacije na lutko: mehanično, robotsko, animirano; simbioza človeka in marionete; kar hoče (za)živeti ali, bolje, se premikati, potencial gibanja brez...

Auteur je nujno zunaj

Stekle so zgodbe, povsem običajne zgodbe lokalnega prekariata, na temo visokih najemnin, pomanjkanja spodobnih zaposlitev, finančne negotovosti itd., druga za drugo, v maniri no comment, razvile so se in zaključile, mi smo pa o(b)stali. Obtičali v votlini, praznini,...