Razpoke in tenzije sistema

Retrospektiva filmov Jožeta Babiča: Istim putem se ne vraćaj/Po isti poti se ne vračaj; Tri četrtine sonca; Veselica; Barva spomina; Sudar na paralelama/Trčenje na vzporednicah; Poslednja postaja; U sukobu/V spopadu; Kinoteka, Ljubljana, 15.–25. feb. 2017.  ...