O utelešenju kritike v performansu

PovzetekDezidentifikacija so-udeležencev performativne situacije omogoča pretočne variacije telesnih izkustev, ki so osvobojena spon specializacij znotraj »polja performansa« – igralke, kritika, performerja, plesalke, dramaturginje, producenta itd....