Pluti je treba, ne živeti (črtica o kritiki)

Kritika, ne v pomenu vrednotenja, temveč kontinuiranega, eksperimentalnega premišljevanja, ki prispeva k umestitvi nekega umetniškega dejanja ali pojava v kontekst. Pisanje kritik zaradi potrebe po intervenciji v protislovnost sodobne umetnosti, ki se, ob vseh svojih...